Σταυρός
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης: Ο πόνος του Σταυρού

Δεν θέλει ο Θεός να είναι σκληρή η ζωή του πιστού αλλά, αντιθέτως, να διάγει αυτός την ζωή του μέσα σε πληρότητα χαράς.

Είναι σκληρές όμως οι καρδιές μας από την αμαρτία, την οποία εμείς ανακαλύψαμε με την υποβολή του δαίμονος.

Είναι σκληρές από τα θελήματα και τις επιτυχίες μας και δεν σπάζουν εύκολα, για να αντλήσουν αγάπη Χριστού και να γεμίσουν από την παρουσία της αγάπης Εκείνου.

Και επομένως χρειάζεται κάτι σκληρό να χτυπήσει την καρδιά όπως ο πόνος, ο οποίος την σαλεύει και τρικυμίζει.

Πόσες φορές θα προτιμούσε ο άνθρωπος να πεθάνει παρά να πονά!

Αφήνει όμως ο Θεός τον πόνο αυτόν ως αληθινό ευεργέτημα του λέγοντας: 

Εδώ είμαι Εγώ.

Ενώ εσύ νομίζεις ότι συνάντησες πόνο, κοίταξε, συναντάς εμένα.

 

Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης  

Το σημείο του Σταυρού και ο συμβολισμός του

Άγιος Παΐσιος: Εκείνος πού τρέχει εδώ και εκεί, κάνει «πνευματικό τουρισμό» και χάνει τις ώρες του ταλαιπωρούμενος, χωρίς να ωφελείται