Σατανισμός
ΕΡΕΥΝΑ

Φάκελος Σατανισμός: Ιστορία, Θεωρία, Αντιμετώπιση

Ο Σατανισμός ανθεί στις μέρες μας, δείτε ποια είναι η Ιστορία του, η Θεωρία του και η αντιμετώπιση του.