Τριμελής εκτελεστική επιτροπή αναλαμβάνει την διεύθυνση του Μουσείου Μπενάκη
ΕΛΛΑΔΑ

Τριμελής εκτελεστική επιτροπή αναλαμβάνει την διεύθυνση του Μουσείου Μπενάκη

Τριμελής εκτελεστική επιτροπή θα αναλάβει τη διεύθυνση του Μουσείου Μπενάκη, κατά την μεταβατική περίοδο και μέχρι την τοποθέτηση ενός νέου διευθυντή, με πρωταρχικούς στόχους την οικονομική του σταθερότητα και την ενδυνάμωση της μουσειακής του αποστολής, σύμφωνα με απόφαση της διοικητικής επιτροπής του μουσείου.