Γέροντας Σωφρόνιος
ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

Γέροντας Σωφρόνιος : Να γίνει ο Θεός η ζωή μας, (προσευχές)

Κράτησε πριν απ’ όλα τη μνήμη του Θεού και την ειρήνη της καρδιάς. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για σένα, εφόσον δεν το κατέχεις ισχυρά. Πρόσεχε, μη δαπανάς χωρίς όφελος τις λίγες σωματικές σου δυνάμεις.