Προσευχή
ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

Πως προσευχόμαστε την Διακαινήσιμη Εβδομάδα, (αντί της ακολουθίας του Μεσονυκτικού, των Ωρών και του Αποδείπνου);

Την Διακαινήσιμη εβδομάδα, καθώς και κατά την ημέρα της Αποδόσεως του Πάσχα, η Εκκλησία μας αντί της ακολουθίας του Μεσονυκτικού, των Ωρών και του Αποδείπνου, χρησιμοποιεί μια σύντομη Πασχαλινή Ακολουθία·