Ορθόδοξος συναξαριστής 16 Ιανουαρίου, Προσκύνηση της Τιμίας Αλυσίδας του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου Πέτρου
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Ορθόδοξος συναξαριστής 16 Ιανουαρίου, Προσκύνηση της Τιμίας Αλυσίδας του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου Πέτρου

Ορθόδοξος συναξαριστής 16 Ιανουαρίου, σήμερα η Εκκλησία ενθυμείτε την Προσκύνηση της Τιμίας Αλυσίδας του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου Πέτρου