ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

«Όταν δε έλθη ο υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγιοι άγγελοι μετ᾿ αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού»

Η τρίτη Κυριακή του Τριωδίου είναι αφιερωμένη στο πιο φοβερό γεγονός της ανθρώπινης ιστορίας, στη μέλλουσα Κρίση. Η ενθύμηση της φοβερής μελλούσης Κρίσεως στην αρχή του Τριωδίου είναι απαραίτητη, διότι απώτερος σκοπός του όλου πνευματικού αγώνα μας είναι να βρεθούμε εκ δεξιών του Δεσπότη Χριστού, κατά τη μεγάλη Kρίση.

Ορθόδοξος συναξαριστής 6 Φεβρουαρίου, Άγιος Φώτιος ο Μέγας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Ορθόδοξος συναξαριστής Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018, Άγιος Φώτιος ο Μέγας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Ορθόδοξος συναξαριστής Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018, σήμερα εορτάζει ο Άγιος Φώτιος ο Μέγας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.