Άγιος Παΐσιος: Εκείνος πού τρέχει εδώ και εκεί, κάνει «πνευματικό τουρισμό» και χάνει τις ώρες του ταλαιπωρούμενος, χωρίς να ωφελείται
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ο Άγιος Παΐσιος για τις εκ προμελέτης και συνειδητές αμαρτίες

Ο Άγιος Παΐσιος μας εφιστά την προσοχή για τα σφάλματα, τις αμαρτίες δηλαδή οι οποίες πολλές φορές γίνονται με πρόθεση και εκ προμελέτης, αυτού του είδους οι αμαρτίες είναι και οι σοβαρότερες καθώς πολλές φορές η αδικία η οποία διαπράττεται και δεν επανορθώνετε επιφέρει και τη Δίκαια Οργή του Θεού. 

Σβήνει ποτέ το αμάρτημα και η αμαρτία;
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Πότε το αμάρτημα και η αμαρτία θεωρούνται σβησμένα

Πότε το αμάρτημα και η αμαρτία θεωρούνται σβησμένα από το βιβλίο της δικαιοσύνης του Θεού, άραγε φτάνει μόνο η εξομολόγηση;

Σβήνει ποτέ το αμάρτημα και η αμαρτία;
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Σβήνει ποτέ το αμάρτημα και η αμαρτία;

Πότε το αμάρτημα και η αμαρτία θεωρούνται σβησμένα από το βιβλίο της δικαιοσύνης του Θεού, άραγε φτάνει μόνο η εξομολόγηση;