Άγιον Όρος: Ο Πατήρ Χαράλαμπος ο κομποσκοινάς
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Άγιον Όρος: Ο Πατήρ Χαράλαμπος ο κομποσκοινάς

Αξιωθήκαμε να γνωρίσουμε και έναν άλλο σεβαστό γέροντα, που και αυτός είχε δείξει σημεία αγιότητος, τον π. Χαράλαμπο τον κομποσκοινά. Αυτός, απ’ ό,τι μας έλεγε, αξιώθηκε να δει πολλά σημεία, την Παναγία μας, αγίους Αγγέλους, και πολλά θαύματα του συνέβησαν.

Άγιον Όρος: Πάτερ Γελάσιε, εάν έχει ευλογία, πέστε μου, πότε και γιατί αποφασίσατε να γίνετε Μοναχός;
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Άγιον Όρος: Πάτερ Γελάσιε, εάν έχει ευλογία, πέστε μου, πότε και γιατί αποφασίσατε να γίνετε Μοναχός;

Ο μακαριστός Γέροντας Γελάσιος (1902-1987) ήταν από τον κόσμο μεγαλωμένος στη θάλασσα. Εθελοντής στο Ναυτικό από 15 ετών, επαγγελματίας ψαράς και καπετάνιος.

Τι είναι ο μοναχισμός;
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Τι είναι ο μοναχισμός;

Ο μοναχισμός αποτελεί έναν από τους πανάρχαιους εκκλησιαστικούς θεσμούς ο οποίος γνώρισε στο διάβα των αιώνων εξελίξεις και σχηματικές αλλαγές στην οργάνωσή του, αλλά εν τη ουσία του παραμένει αμετάτρεπτος και αναλλοίωτος, με σαφή προσανατολισμό και σκοπό.