Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στους άλλους μόνο ελαττώματα
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στους άλλους μόνο ελαττώματα

Σε κάθε ψυχή ανάβει η σπίθα της θείας αγάπης, σε κάθε ψυχή μπορείς να βρεις το καλό και το αγαθό, αλλά εμείς έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στους άλλους μόνο ελαττώματα.