Ο Άγιος Νεκτάριος : Για τους δήθεν αγωνιστές - ζηλωτές της Ορθοδοξίας!
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Άγιος Νεκτάριος: Τίποτα να μη σας απελπίζει

Η νηστεία, η αγρυπνία και η προσευχή από μόνες τους δεν φέρνουν τους επιθυμητούς καρπούς, γιατί αυτές δεν είναι ο σκοπός της ζωής μας, αποτελούν τα μέσα για να πετύχουμε το σκοπό.

Η προσευχή για το σπίτι σας: Διώξτε το κακό από την οικία σας
ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

Η προσευχή για το σπίτι σας: Διώξτε το κακό από την οικία σας

Για να καθαρίσετε τον χώρο σας από κάθε δαιμονική ενέργεια από μαγεία ή επιθέσεις του κακού και να επαναφέρετε το Χριστό και την ευτυχία στην ζωή σας, να διαβάζετε αυτήν την προσευχή ,σταυρώνοντας με το δεξί σας χέρι και κρατώντας έναν σταυρό, τον χώρο σας , αφού έχετε θυμιάσει πρώτα.