Πως πρέπει να κάνουμε προσευχή
ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

Πως πρέπει να κάνουμε προσευχή

Αυτός που αποφασίζει να κάνει κανονικά κάθε μέρα την πρωϊνή του γυμναστική, πολύ συχνά την κάνει όχι γιατί βρίσκεται ήδη το σώμα του σε «φόρμα», αλλά για να αποκτήσει αυτό που δεν έχει. Μόνον όταν κανείς αποκτήσει κατ’ αρχήν κάτι, μπορεί να καταβάλει φροντίδες για την διατήρησή του. Πριν από αυτό όμως πρέπει να φροντίσει να το αποκτήσει.

προσευχή
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Τι να προσευχηθώ; Ο Θεός πλέον δεν με ακούει….

Πρόβλημα για κάθε άνθρωπο που προσεύχεται, αποτελεί η απάντησις του Θεού στα αιτήματά του. Πολλές φορές το παιδί του Θεού, αποκαμωμένο από την αργοπορία της απαντήσεως του Θεού στα αιτήματά του, λέγει:

Η προσευχή είναι κοινό έργο των Αγγέλων και των ανθρώπων
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Η προσευχή είναι κοινό έργο των Αγγέλων και των ανθρώπων

Η προσευχή της Εκκλησίας έχει τόσο μεγάλη δύναμη, ώστε και αν ακόμη είμαστε πιο άφωνοι και από τις πέτρες, θα μπορούσε να κάνει τη γλώσσα μας πιο ελαφρά από το φτερό.

Όταν η προσπάθεια δεν αρκεί τότε η προσευχή δίνει την λύση
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Όταν η προσπάθεια δεν αρκεί τότε η προσευχή δίνει την λύση

Όπως το να αναπνέεις ποτέ δεν είναι άκαιρο, έτσι ούτε και το να ζητάς, αλλά το να μη ζητάς είναι άκαιρο. Διότι όπως έχουμε ανάγκη από αυτήν, την αναπνοή, έτσι και από τη βοήθειά Του· και εάν θέλουμε, εύκολα μπορούμε να Τον προσελκύσουμε.