Η χριστιανική ζωή είναι ακατόρθωτη!!!
ΑΠΟΨΕΙΣ

Ακατόρθωτη η χριστιανική ζωή στις μέρες μας;

«Αδύνατα! Αδύνατα είναι τα παραγγέλματα του Θεού», φωνάζουν πολλοί εκ των ανθρώπων στις ημέρες μας. «Η χριστιανική ζωή είναι ακατόρθωτη», προσθέτουν άλλοι. Επειδή συχνά πυκνά ακούεται η παραπάνω ένσταση, γι’ αυτό θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με την αναίρεση αυτής προς εδραίωση της πίστεως των χριστιανών.

Κυριακή του Θωμά
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

23 Απριλίου 2017, Κυριακή του Θωμά

Ο Απόστολος Θωμάς απουσίαζε όταν ο Χριστός, μετά την Ανάστασή Του, επισκέφθηκε τους Μαθητές Του στο υπερώον όπου ήταν συνηγμένοι. Όταν πληροφορήθηκε τα σχετικά με την επίσκεψη του Χριστού, ζήτησε να Τον δη και να ψηλαφίση τις πληγές του Σταυρού στα χέρια και την πλευρά Του.

μάρτυρες του Ιεχωβά
ΑΠΟΨΕΙΣ

Αρχ. Χαραλάμπους Δ. Βασιλοπούλου : «Ξεσκέπασμα των Ιεχωβάδων»

Ο χριστιανισμός ολόκληρος βασίζεται στην Θεότητα του Κυρίου. Αυτή είναι το θεμέλιο της πίστεώς μας, ο ακρογωνιαίος λίθος ολόκληρου του Χριστιανικού οικοδομήματος. Εάν αφαιρεθεί το θεμέλιο αυτό, κατέρρευσε ολόκληρος ο χριστιανισμός.