Χριστός
ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Χριστός και η πίστη, είναι η μόνη μας διέξοδος

Δυστυχώς, οι ανάγκες που προσπαθεί απελπισμένα να ικανοποιήσει ο άνθρωπος σήμερα, ανταποκρίνονται εξ’ ολοκλήρου στην απόκτηση του υλιστικού ευδαιμονισμού, σύμφωνα με το μονομερές μοντέλο επιτυχίας που προβάλλει ο τεχνοκρατικός κεφαλαιοκρατικός πολιτισμός.

Ο Άγιος Νεκτάριος : Για τους δήθεν αγωνιστές - ζηλωτές της Ορθοδοξίας!
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Άγιος Νεκτάριος: Τίποτα να μη σας απελπίζει

Η νηστεία, η αγρυπνία και η προσευχή από μόνες τους δεν φέρνουν τους επιθυμητούς καρπούς, γιατί αυτές δεν είναι ο σκοπός της ζωής μας, αποτελούν τα μέσα για να πετύχουμε το σκοπό.