Στώμεν καλώς! - Γέροντας Βαρθολομαίος Εσφιγμενίτης
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Στώμεν καλώς! – Γέροντας Βαρθολομαίος Εσφιγμενίτης

Ειρηνεύετε, αδελφοί, και προσεύχεστε! Σύγχυση επικρατεί παντού και ταραχή. Η αλήθεια καλύπτεται από το ψέμα και παραπλανεί τον κόσμο.

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός : Πρέπει να συγχω­ρούμε τους άλλους έτσι όπως το είπε ο Χριστός
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός : Πρέπει να συγχω­ρούμε τους άλλους έτσι όπως το είπε ο Χριστός

Ποιός άνθρωπος δεν θα θυμώσει και δεν θα δια­μαρτυρηθεί ακούγοντας την παραβολή του κακού δού­λου στον οποίο ο Κύριος του συγχώρεσε ένα μεγάλο χρέος ενώ αυτός δεν ήθελε να συγχωρέσει στον πλη­σίον του ένα μικρό;

Οι άνθρωποι εξαπατώνται, ο Θεός ΠΟΤΕ!!!
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οι άνθρωποι εξαπατώνται, ο Θεός ΠΟΤΕ!!!

Οι πρώτοι χριστιανοί των Ιεροσολύμων ζούσαν σαν μια μεγάλη οικογένεια. Έφθασαν σε σημείο όσοι είχαν ακίνητη περιουσία, χωράφια, σπίτια και άλλα να τα πωλούν και να φέρνουν τα χρήματα στους Αποστόλους, για να ενισχύονται οικονομικά οι φτωχοί.

Πρέπει να φοβόμαστε τον Χριστό;
ΑΠΟΨΕΙΣ

Όσοι εφαρμόζουν την ανθρώπινη δικαιοσύνη θα βρεθούν αναπολόγητοι

Ο κόσμος δεν καρφώνει στον σταυρό εκείνον που συμφιλιώνει την αλήθεια με το ψέμα, το φως με το σκοτάδι και το καλό με το κακό. Τον Χριστό όμως ο κόσμος Τον σταύρωσε επειδή δεν εξίσωσε, δεν ανακάτωσε, δεν έκανε πολιτική με την αλήθεια.

Ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός για όσους διαστρέφουν την νηστεία
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός: Υπάρχει και ο πνευματικός φόνος!!

Ποιός άνθρωπος δεν θα θυμώσει και δεν θα δια­μαρτυρηθεί ακούγοντας την παραβολή του κακού δού­λου στον οποίο ο Κύριος του συγχώρεσε ένα μεγάλο χρέος ενώ αυτός δεν ήθελε να συγχωρέσει στον πλη­σίον του ένα μικρό;

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός : Κυριακή ΙΑ’ Ματθαίου - Περί σκληροκαρδίας
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός : Με τη γλώσσα μας φο­νεύουμε τους ανθρώπους

Ταράζεται η καρδιά μας όταν βλέπουμε τις χειρό­τερες εκδηλώσεις των παθών και της αμαρτωλότητας των ανθρώπων. Σωστά είπε ο προφήτης Δαβίδ: «Και ερρύσατο την ψυχήν μου εκ μέσον σκύμνων, εκοιμήθην τεταραγμένος υιοί ανθρώπων, οι οδόντες αυτών όπλα και βέλη, και η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξεία» (Ψαλ. 56, 5). Και δεν το λέει για τους φονιάδες και τους κακούργους αλλά για μας τους απλούς ανθρώ­πους. Εμάς μας αποκαλεί λιοντάρια και λέει ότι τα δόντια μας είναι όπλα και βέλη και η γλώσσα ακο­νισμένο σπαθί. Και το σπαθί είναι όργανο του φόνου.

Ψέμα: Η αμαρτία που εκδηλώνεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ψέμα: Η αμαρτία που εκδηλώνεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους

Θέλω νά σᾶς θυμίσω, ἀδελφοί μου, λίγα γιά τό ψέμα. Γιατί δέν βλέπω νά πολυφροντίζετε νά κρατᾶτε τή γλώσσα σας καί γι᾿ αὐτό εὔκολα παρασυρόμαστε σέ λάθη. Βλέπετε, ἀδελφοί μου, ὅτι γιά κάθε πράγμα, ὅπως πάντα σᾶς λέω, παίζει ρόλο ἡ συνήθεια καί στό καλό καί στό κακό.

Πρέπει να φοβόμαστε τον Χριστό;
ΑΠΟΨΕΙΣ

Όσοι εφαρμόζουν την ανθρώπινη δικαιοσύνη θα βρεθούν αναπολόγητοι

Ο κόσμος δεν καρφώνει στον σταυρό εκείνον που συμφιλιώνει την αλήθεια με το ψέμα, το φως με το σκοτάδι και το καλό με το κακό. Τον Χριστό όμως ο κόσμος Τον σταύρωσε επειδή δεν εξίσωσε, δεν ανακάτωσε, δεν έκανε πολιτική με την αλήθεια.

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός : Κυριακή ΙΑ’ Ματθαίου - Περί σκληροκαρδίας
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός : Κυριακή ΙΑ’ Ματθαίου – Περί σκληροκαρδίας

Ποιός άνθρωπος δεν θα θυμώσει και δεν θα δια­μαρτυρηθεί ακούγοντας την παραβολή του κακού δού­λου στον οποίο ο Κύριος του συγχώρεσε ένα μεγάλο χρέος ενώ αυτός δεν ήθελε να συγχωρέσει στον πλη­σίον του ένα μικρό;